Hlavnou atraktivitou pre cestovný ruch je veľmi pekne modelovaná a ekologicky zachovaná vidiecka krajina. Zalesnené časti katastra sú vhodné na rozvoj prímestskej turistiky. Vysoké prírodné a krajinárske hodnoty má aj okolitá príroda.

V katastri obce Gregorovce sú evidované archeologické náleziská v polohách Pusté pole, Tŕnie - Pachmaľ, Telky - Zlaté lány, Tanarok a areál rímsko-katolíckeho kostola.

krajinka