Komisie

1.Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov podľa zák. 357/2014

Predseda: Ing. Ľubomír Tomečko

Členovia: Marián Molčan, Ladislav Baláž

 

 

2.Kultúrno-športová komisia:

Predseda: Ján Semančík

Členovia: Zlata Kušnírová, Ladislav Baláž, Anna Semančíková

 

 

 

3.Stavebná komisia:

Predseda: Marián Molčan

Členovia: Ing. Marcel Michalský, Ing. Ľubomír Tomečko, Ing. Daniel Hanušin