dátum             
názov dokument
 29.11.2019 Zápisnica z vyhodnotenia ponúk na predmet zákazky: Dodanie a montáž prvkov detského ihriska pre projekt: Výstavba detského ihriska v obci Gregorovce. Pdf 32
14.11.2019

Výzva na predloženie ponuky: Dodanie a montáž prvkov detského ihrisla pre projekt : "Výstavba detského ihriska v obci Gregorovce"

 

Príloha č. 1 - technická špecifikácia

Príloha č. 2 - návrh KZ
Pdf 32
26.08.2019 Výzva na predkladanie cenových ponúk : Príjazdová komunikácia a chodník k OcÚ a MŠ - rekonštrukcia v obci Gregorovce  Pdf 32
31.01.2019 Výzva na predloženie ponuky: Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Gregorovce - Technické služby mesta Prešov, a.s Pdf 32
31.01.2019 Výzva na predloženie ponuky: Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Gregorovce - Marius Pedersen, a.s Pdf 32
31.01.2019 Výzva na predloženie ponuky: Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Gregorovce - KOSIT, a.s. Pdf 32
31.01.2019 Výzva na predloženie ponuky: Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Gregorovce - FÚRA, s.r.o. Pdf 32
31.01.2019 Výzva na predloženie ponuky: Zber, odvoz a likvidácia zmesového komunálneho odpadu v obci Gregorovce - ENVI-GEOS Nitra, s.r.o. Pdf 32
03.05.2018 Opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Predaj pozemkov pri Elektroplaste Pdf 32
29.03.2018 Opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Predaj pozemkov pri Elektroplaste Pdf 32
23.11.2017 Opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Predaj pozemkov pri Elektroplaste Pdf 32
04. 09. 2017 Opakované vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže - Predaj pozemkov pri Elektroplaste Pdf 32
28. 07. 2017 Oprava povrchu chodníkov Pdf 32
28. 07. 2017 Oprava miestnej komunikácie Pdf 32
03.07.2017 Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže – Predaj pozemkov pri Elektroplaste Pdf 32
15.08.2016 Oprava povrchu chodníkov Pdf 32
12.05.2016 Oprava miestnej komunikácie Pdf 32
01.07.2015 Oprava a rekonštrukcia verejného osvetlenia na ulici Počkaj Pdf 32
10.03.2015 Oprava chodníka s oporným múrom
Pdf 32

 

 

 

800x600

Oprava miestnej komunikácie

Normal 0 21 false false false SK X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4

výzva 4

Príloha č. 1 - technická špecifikácia

Príloha č. 2 - návrh KZ