Oznamy

V rámci prieskumu trhu si Vás dovoľujeme požiadať o predloženie cenovej ponuky pre zákazku s nízkou hodnotou na poskytnutie služieb - vypracovanie projektovej dokumentácie a výstavbu daždovej kanalizácie . Presný popis stavby je uvedený v zadaní súťaže, o ktoré môže záujemca požiadať písomne na adrese Gregorovce č.88 , O8266 , alebo e-mailom na adrese: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript. v termíne do 30.4.2011. Upresnenie zadania bude vykonané na mieste stavby.

Čítať ďalej...

V nedeľu 30.1.2011 klub dôchodcov pri OÚ v Gregorovciach zorganizoval pravidelnú slávnosť pri príležitosti okrúhlych životných jubileí dôchodcov za 2.polrok 2010. Oslava mala dôstojný priebeh, doplnená programom žiakov materskej a základnej školy, príhovorom starostu obce Ing. Slavomírom Verčimákom  a aj srdečným poďakovaním. Medzi jubilantami boli: Mária Balážová, Irena Vojteková, Milan Lepák a František Paľa.

Čítať ďalej...

V nedeľu 23. januára 2011 Rímskokatolícky úrad Veľký Šariš, Obecný úrad v Gregorovciach a Kresťanskodemokratický klub v Gregorovciach zorganizovali aj v tomto roku Ekumenickú bohoslužbu, ktorú spojili aj s posvätením obecných symbolov. Ekumenická bohoslužba sa uskutočnila v rámci Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov (18.- 25. januára). Témou modlitieb jeruzalemskej cirkvi bola perikopa zo Svätého písma: „Neustále sa venovali učeniu apoštolov, bratskému spoločenstvu, lámaniu chleba a modlitbám.“(Sk 2, 42). Rímskokatolícky farský úrad reprezentoval vdp. Bartolomej Salanci a kaplán Marek Varga, Evanjelickú cirkev a. v. senior Mgr. Ján Bakalár – správca fary evanjelickej cirkvi a. v. v Prešove. V závere ekumenickej bohoslužby boli posvätené obecné symboly: erb, vlajka, pečať a insígnie starostu. Tohtoročná ekumenická bohoslužba sa niesla v duch Taizé, a to nielen krásnou výzdobou, ale aj duchovne hlbokými spevmi Taizé v podaní kresťanského speváckeho zboru z Gregoroviec.

Čítať ďalej...