Oznamy

V súvislosti s prípravou dokumentácie na výstavbu inžinierskych sieti - elektrické pripojenie na pripravovanej miestnej komunikácii t' obci Gregorovce oblasti SILE - KANAŠ pozývam ako vlastníkov a spoluvlastníkov predmetných pozemkov na rokovanie o podmienkach pripojenia jednotlivých parciel na el. energiu. Predmetom rokovania bude spísanie záujmu jednotlivých vlastníkov pozemkov z dôvodu určenia potrebnej kapacity trafostanice. Na základe tohto záujmu obec Gregorovce podá žiadosť na VSD ( Východoslovenská distribučná a.s. ) o pripojenie odberných miest do distribučnej sústavy VSD a.s.

Rokovanie sa uskutočni dňa 22, 07,2015 o 17:00 hod. na Obecnom úrade v Gregorovciach. V prípade, Že sa nemôžete zúčastniť' tohto rokovania a máte záujem o prívod el. energie na vašom pozemku v tejto lokalite ozvite sa telefonicky na tel. čísle 0905908492.

Vážení občania, dávam vám do pozornosti poruchové linky, ktoré nájdete v záložke Informácie pre Vás. Na týchto telefónnych linkách môžte nahlásiť poruchu alebo sa informovať o odstávke resp. poruche vody, plynu alebo elektriny. Verím, že zverejnením týchto poruchových liniek na našej webovej stránke obec prispeje k zlepšeniu vašej informovanosti.
Ing. Slavomír Verčimák
starosta obce

... nezostaňme doma a príďme zvoliť poslancov OZ aj starostu obce na nové volebné obdobie. Rozhodnime o budúcnosti našej obce. Prikladám aj hudobnú pozvánku nielen pre mladých.
Možno v nej mnohí nájdeme správny dôvod, prečo ísť voliť.

 

Ing. Slavomír Verčimák
starosta obce

 

Základné informácie ku komunálnym voľbám dňa 15.11.2014

Pri  voľbe je potrebné preukázať sa preukazom totožnosti.
Volebná miestnosť pre komunálne voľby v budove OcÚ bude otvorená od 07:00 hod. do 20:00 hod.

Čítať ďalej...