Mám na mysli hlavne členov DHZ a ŠK s ktorými sme pripravili vatru, členov DHZ a ostatných, ktorí pomáhali pri príprave a výdaji občerstvenia, Patrika Vaňa, ktorý obsluhoval ozvučenie a mnohých ďalších.  
   Zvlášť chcem poďakovať Penziónu Boudica a p.Kľučiarikovi, ktorý nielenže pomáhal pri prípravách a uvaril vynikajúci guláš, ale prispel aj sponzorsky. Veľmi si to vážim, zvlášť v tomto čase, keď sú v rozpočte obce
zoškrtané mnohé položky napriek tomu, že obec peniaze má.
  V neposlednom rade chcem poďakovať všetkým vám, ktorí ste prijali pozvanie na obecnú vatru aj v tomto roku a vytvorili ste tak príjemnú atmosféru na tomto stretnutí.

Ing. Slavomír Verčimák
starosta obce

 

Fotogatéria