bez finančnej odmeny. Poslanci: Stanislav Brindzko, Richard Klučiarik, Marián Molčan, Ing.Peter Stachura odsúhlasili vytvorenie detského ihriska z materiálu, ktorý máme.

   Zázrak pre naše deti bol na svete za dva týždne.Opäť dokázali ľudia bez veľkých slov prekvapiť činmi.

     Poslanec Stanislav Brindzko vyrobil z obecného dreva zostavu na šmýkačku a hojdačku, domček, loďku, pieskovisko, vyhliadkovú vežu, mostík, stôl a lavicu, detskú lavičku, huby, hubky a všetko toto daroval deťom.

   Starosta Ing. Slavomír Verčimák sa nebál pustiť do akcie, ktorá má zmysel a aktívne priložil ruku k dielu. Vymenil oblek za montérky, čakan, fúrik, a tým inšpiroval ďalších nadšencov, ktorí sa zapojili.

     Športový klub Gregorovce, pod vedením prezidenta Štefana Mikluša,          s chuťou pomohol pri usadzovaní a upevňovaní zostáv do zeme.

     Dobrovoľný hasičský zbor Gregorovce, pod vedením veliteľa Jána Semančíka, ochotne opravil celé oplotenie vyrovnávaním a zváraním.

     Kresťanský spevácky zbor z Gregoroviec, pod vedením Marcela Baláža,     s veľkým elánom a nadšením rozprávkovo namaľoval detské zariadenie.

     Deti z Gregoroviec sa tiež pridali, maľovali loďku a kreslili krásne obrázky    na pieskovisko. Mladí aj starší maľovali oplotenie. Rodičia a nadšenci prišli spontánne pomôcť.

     Pomohli aj susedia Miklušovci, ktorí poskytli prístrešok na pracovný materiál, vodu zo studne na umývanie štetcov aj na osvieženie.

     Duchovný zážitok nám pripravil kňaz Mgr.Ladislav Jeremiáš, keď slávnostne posvätil detské ihrisko.

   Materiálna a finančná pomoc sponzorov: Ing.František Miščík, Ján Miščík, Richard Klučiarik, Marcel Baláž, Elektroplast Gregorovce.

     A FAREBNÉ MRAVENISKO je na svete. Niečo úžasné. Rozžiarené očká detí hovoria za všetko. Tí najmenší ťahajú svojích rodičov, tety, ujov, či starých rodičov, aby išli s nimi na detské ihrisko. Deti sa tam hrajú, šantia, radujú a dospelí sa tešia s nimi.

     Ešte je potrebné dokončiť posledné práce: postaviť altánok, upraviť terén, zasadiť stromčeky. No už teraz vidíme, že to má zmysel.

     Buďme čistého zmýšľania ako deti a tešme sa s nimi.

Ešte raz veľké ĎAKUJEM všetkým, ktorí akýmkoľvek spôsobom pomohli.

 

                                                                                         Mgr. Dagmar Poníková