Poslanci chceli pripraviť obec o 3.500 €. Starosta im v tom zabránil. Teraz ho chcú za to odvolať. Jednalo sa o vyhotovenie dokumentácie pre stavebné povolenie na stavbu „ Dažďová kanalizácia“ na vstupe do obce. Pripájam k tomu zápisnicu zo zasadnutia obecného zastupiteľstva a tiež zvukový záznam z tohto zasadnutia, aby ste mohli urobiť vlastný názor, kde je pravda.

Poznámka: Dôležité informácie získate od 37. minúty zvukového záznamu. Od 24. minúty do 37. minúty záznamu je prestávka, kedy zasadala výberová komisia na výber ponúk v zložení p.Paľa, p.Molčan, p.Stachura a starosta obce.

Zápisnica 10.10.11

Zvukový záznam