4. december 2011 sa v našej obci niesol v atmosfére rozžiarených detských očí, plných očakávania a radosti. Navštívil ich Mikuláš s veselým sprievodom, nezbedným čertom a pôvabným anjelikom. Priniesli im vrece plné sladkých balíčkov, za ktoré im deti dali vrece plné piesní, básničiek a farebných obrázkov.

Vianočnú atmosféru priblížil obyvateľom a hlavne deťom obce Gregorovce okrem vianočnej výzdoby aj príchod Mikuláša. Obecný úrad Gregorovce v spolupráci s kultúrnou komisiou usporiadali veľmi milú a vydarenú akciu. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na tejto akcii podieľali ako aj všetkým deťom za ich trpezlivosť pri očakávaní Mikuláša.

Mikuláš