Oznamy

OZNAM

Pozývame našich seniorov na stretnutie, na ktorom obnovíme činnosť klubu dôchodcov v Gregorovciach.

Stretnutie sa uskutoční v nedeľu 12.1.2020 o 15:20 hod. vo Viacúčelovej sále Obecného úradu v Gregorovciach.

                      Ste srdečne pozvaní.

OZNAM!

Vážení občania,

v prílohe si môžete nájsť 1. vydanie prílohy pre seniorov a seniorky, ktorú sme pripravili v rámci projektu " Striebro spoločnosti a studňa múdrosti", ITMS kód: 312041Q008, ktorý realizuje Prešovská rozvojová agentúra na území celého okresu Prešov, s finančnou podporou EÚ a SR.

Vydanie október 2019 nájdete TU!

Vážení občania,

 

nižšie v prílohách nájdete zverejnené cestovné poriadky SAD, a.s. platné od

15.12.2019 a popis vykonaných zmien.

 

 

                                                     Ing. Slavomíra Daráková

                                                           Starostka obce

 

Spoj č. 707435

Spoj č. 707436

Spoj č. 707437

Spoj. č. 708453

Spoj č. 708465