V objekte obecného úradu Gregorovce sa nachádza viacúčelová sála s kuchyňou, ktorá je využívaná na spoločensko-kultúrne podujatia.

V obci chýba kultúrny dom, všetky usporadované podujatia sa konajú v budove MŠ, v priestoroch pre to vyhradených. Aj obec Gregorovce disponuje dvoma knižnicami – obecná a školská. V súčasnosti sa obecná knižnica rekonštruuje a predpokladá sa, že v budúcom roku (2009) sa uvedie už do činnosti. Školská knižnica slúži výlučne pre žiakov ZŠ.