V obci Gregorovce sa nachádzajú 4 hospodársko-výrobné areály

  Elektroplast výrobné družstvo Prešov, závod Gregorovce

  Spoločnosť sa zaoberá výrobou plastových výrobkov a jej areál sa nachádza na severnom okraji intravilánu.

  NOVAVIA s r.o.

  Spoločnosť sa zaoberá výrobou výrobkov zo sklolaminátu a porezom drevnej hmoty na gátri. Areál tvoria niekoľko priestorov z bývalého Poľnohospodárskeho družstva na juhovýchodnom okraji intravilánu.

  Trend holz s r.o.

  Prešov Spoločnosť sa zaoberá drevovýrobou a sídli taktiež v priestoroch bývalého Poľnohospodárskeho družstva

  VSK MINERAL s.r.o.

  Prevádzka spoločnosti v lome Hubošovce – lokalita Lysá Stráž, ktorý na územie katastra Gregorovce zasahuje plochou 6,09 ha. Ťaží sa tu svetlý andezit, ktorý pre svoju dobrú štiepateľnosť je vhodný na kamenársku výrobu a stavebné účely